За приложението

HWB Registry / ЗБГ Регистър

WEB система за отчетност на пациенти и резултати от изследвания, изработена за сдружение "Здраве без граници".